Пейзаж от Пирин

Пейзаж от Пирин, акварел, 16 х 10 см.

Картината е рисувана през есента на 1959 г., с нейна репродукция е отпечатана пощенска картичка . Снимката е от търг на галерия Виктория, проведен през 2009 г. Интерес представлява фактът, че такава оцветена картичка е част от колекцията на СГХГ.

Share