Новини

Пощенски картички

Архивът на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ в раздел „Печатна графика“ разполага с ценни екземпляри от пощенски картички – репородукции от Щъркелов, предимно отпечатаните от Придворната печатница.

Интересни изключения представляват „Успение Богородично. Габровски монастир.“, отпечатана в Бреслау, Германия (понастоящем гр. Вроцлав в Полша) от Chemigraphische Kunstanstalt Ankarstrand – картичката е изпратена от самия художник с дата 19. III. 1930. и „Пирин“ – от 1959 г., вероятно издадена и във връзка с тогавашното реабилитиране на художника.

 

Две от картичките по-долу предстваляват репородукции на картини, рисувани от Щъркелов от пътуването му до Атон и манастира Зограф през ноември/декември 1942 г.

Share