Край София

Този акварел от 1959 г. с размери 75,5 х 54 см е част от художествената колекция на Музея на София. Изобразява овощна градина с цъфнали дръвчета, зад тях – други, по-високи, слабо раззеленили се, между които се вижат две сгради, в дъното – част от масива на Витоша, покрита със сняг по върховете.

Източник: дигитален архив.

Share