Биография

„Когато рисувам – било пейзаж или цвете, аз чувам музика или като че ли прочитам стихове на Лермонтов или Надсон. А когато слушам голям оркестър или хор, аз виждам пейзаж… Тия пейзажи, що са дните на моите тъжни песни, тия малки мирове, на които душата се е спирала, споделяла е своето настроение. Там е истинският ѝ живот“ – изповядва художникът Константин Щъркелов, наричан „цар на акварела“.

1889 – Роден на 12(25) март в София, баща му Георги е софиянец, майка му Мария е родена в Ниш, има двама братя – Милан и Димитър.

1906 – Постъпва в Държавното рисувално училище в София. През първия семестър участва в конкурс за есенен пейзаж и печели втора премия. На обявения през коледната ваканция конкурс за зимен пейзаж получава две премии – първа и втора.

1907 –Излага няколко акварела в Олчевата книжарница в София.

1908 –Порадитежки материални условия е принуден да прекъсне образованието си. Заминава за Одеса и постъпва като певец в хора на манастира Андреевское подворие; по-късно напуска манaстира. Като свободен художник предлага по книжарниците свои произведения и поръчани копия на картини от известни художници.

1909 – Заминава за Москва, посещава Третяковската галерия и Румянцевия музей, запознава се с писателя Давид Максимчук, близък приятел на Лев Толстой.

19091910 – След завръщането си в България, продължава образованието си в Рисувалното училище.

1910 – Излага четири акварела в Тръпковата галерия, които веднага се откупуват. През лятото рисува в Павликени, Севлиево, Габрово и Търново.

1911 – Първа самостоятелна изложба в Рисувалното училище в София,  получава висока оценка от зрителите и критиката.

1912 – Пътува и рисува в Западна Европа –  посещава Виена, Мюнхен, Париж, Лондон, Женева, Лозана, Венеция, Фиуме (днешна Риека), Загреб и през Белград се прибира в София.

1912–1913 – Участва в Балканската и Междусъюзническата война.

1915 – Урежда самостоятелна изложба в София през пролетта. Юни – завършва Рисувалното училище при проф. Иван Мърквичка.

1915 – 1918 – Взема участие в Първата световна война като военен художник на Македонския и Добруджанския фронт.

1916 –  Участва с творби на военна тематика в българския отдел на голямата изложба на страните съюзници в Първата световна война, открита на 11 май в Берлин. Пребивава там с група български художници през юни-юли. Излага и във втората Берлинска военна изложба, състояла се през 1917 г.

1919  –  Съосновател и член на дружество ,,Родно изкуство“. Подрежда третата си самостоятелна изложба в София. Награден е със  „Сребърен кръст“ за участие в Първата световна война.

1922–1923 –   Пътува и рисува в продължение на 11 месеца в Германия, посещава Мюнхен и Баварските Алпи.

1926 – Пътува до Пирея, о. Санторини, Александрия, Кайро, Яфа, Ерусалим, о. Калимнос, Дарданели. През октомври представя четвъртата си самостоятелна изложба в Тръпковата галерия.

1929 –  Сключва брак със Соня Стойкова. След година се ражда първата му дъщеря Весела, а през 1933 – втората – Богдана.

1935 – Десета самостоятелна изложба с честване на 25-годишна творческа дейност на художника в галерия ,,Аксаков“, София. Награден е с орден ,,Свети Александър“ІV степен.

1941 – Участва в пътуващата „Изложба на българските художници Германия“, открита първо в Берлин. Посещава Македония, рисува в Охрид, Скопие, Солун.

1942 –  Посещава Света гора и създава цикъл акварелни пейзажи.

1943 – Самостоятелна изложба „Четирите годишни времена“.

1944 – Домът му е разрушен от бомбардировките над София, преселва се със семейството си във Варна. Арестуван от новата власт,  прекарва пет месеца в Централния затвор. Отнето му е софийското жителство и е изключен от Съюза на българските художници.

1945 – Получава открит лист и удостоверения с разрешение да рисува по Варненското крайбрежие.

1948 – Участва в обща изложба на варненските художници.

1949 – Подрежда самостоятелна изложба „Филхармония“ в София.

1953  – Възстановено е членството му в Съюза на българските художници.

1954 – XV самостоятелна изложба, София

1955 – ХVІ самостоятелна изложба,  Варна.

1956 – ХVІІ самостоятелна изложба, Пловдив.

1958 – Семейството му се премества от Варна в София. Организира ХVІІІ самостоятелна изложба, София.

1959 – Съвместно с Александър Божинов работи по изписването на паметника на вр. Столетов (днес вр. Шипка).

1960, 9 октомври – Юбилейна изложба по случай 70-години от рождението и 50-годишна творческа дейност, награден с орден ,,Кирил и Методий’’ I степен.

1961 – Константин Щъркелов умира на 29 април в София.

 Тази биография е съставена във връзка с изложбата „(Не)Познати истории“, проведена през 2017 г. е галерия „Лоран“ и е публикувана в каталога към нея.

 

 

 

 

Share