Новини

Музей за история на София – Художествена Колекция

Постоянната експозиция на Музея за история на София (Общински културен институт (ОКИ) „Музей за история на София”) се намира в адаптираната за целта сграда на Централната общинска минерална баня.  Още при създаването му, в Правилника на музея е записано: „Да събира, проучва и пази ония предмети от материалната култура на София, които имат или ще имат значение за историята на София.”

museum sofia

Музеят за история на София притежава над 120 хил. движими културни ценности, сред тях – в художествената колекция – се съхраняват няколко акварела на Константин Щъркелов. Може да се каже, че творбите по своеобразен начин рамкират творчеството на художника – „Къщата на Т.Валйков“ е от 1918 г., а „Край София“ и „Владайската река“ са от 1959 г., „Пейзаж с Витоша“ не е датирана.

Акварелите не са част от постоянната експозиция на музея.

Източници: Официална страница на Музей за история на София, дигитален архив.

Share