Новини

Първа самостоятелна изложба

През 1911 г. Щъркелов организира първата си самостоятелна изложба. Салонът, в който младият художник излага картините си, е необикновен – това е стаичката, служеща за гардероб към салона по история в Рисувателното училище.

risuvalno_uchilishte

Всъщност първото излагане на произведения на художика представляват няколко акварела, подредени на витрината на Олчевата книжарница през 1907 г, а когато през 1910 г. Тръпко Василев и Петър Морозов открива първата художествена галерия в София – „Постоянна художествена галерия“, Щъркелов „по настояване на Тръпко и други приятели“ се рещава да изложи четира акварела, които нарочно не подписва. Те правят впечатление на ценителите и се продават веднага. Този факт окуражава много младия художник и той през цялото лято обикаля България и рисува. Рисува и Великотърновския регион. Възхищава се на природата и хората от Павликенския, Габровския и Севлиевския край.

Именно тогава художникът подготвя почти 80-те творби, с които прави първата си самостоятелна изложба през 1911 г. Много от картините са откупени още в самото начало на изложбата. Този успех прави името на Щъркелов популярно сред широката публика и му спечелва симпатиите на критиката и изкуствоведческите среди.

first_exibition

Оказал се неочаквано притежател на невероятна за него парична сума, Щъркелов оставя значителна част от нея на майка си, а с останалата тръгва на Запад, за да посети големите галерии във Виена, Мюнхен, Париж, Лондон, Лозана, Женева и Венеция.

Share