Снимки

Източници: Национален литературен музей – дигитален архив, НБКМ-БИА, Сбирка „Портрети и снимки“, C I 6098.

Share