Селска улица

„Селска улица“, втората половина на 30-те години, 66 х 47 см., картината е част от колекцията художествени произведения на българското посолство в Белград, каталогизирана от Държавния културен институт през 2007 г.

Колекцията съдържа забележителни образци на българската живопис и декоративно изкуство. Тук се намират  творби на блестящи български живописци като Дечко Узунов, Васил Стоилов, Константин Щъркелов, на именития стъклописец Иван Пенков, както и на майстори от Тревненската възрожденска дърворезбарска школа.

Share