Лилиум

Този акварел е реставриран след като е бил излаган продължително време на директна слънчева светлина, преди реставрацията цветността на произведението е била значително променена:

lilium watercolour before restauration

След реставрация:

lilium - after restauration

Share