Дядо Кольо Кузман стърже толумчето за сирене

„Дядо Кольо Кузман стърже толумчето за сирене“, молив, хартия, 43 х 29,5 см, 16.07.  – част от серията скици, които художникът прави през 1948 г. край с. Рогозина

Share