Григор Василев

Портрет на Григор Василев, 1919, маслени бои на платно, 60х57 см

Григор Василев (1883-1942) става почитател на изкуството на Константин Щъркелов на първата му изложба през 1910 г., открита в гардеробното помещение на Художествената академия в София. От тогава двамата ги свързва доживотно приятелство. Григор Василев е виден столичен адвокат и парламентарист от 1914 г. до края на живота си. Той e известен като един най-големите колекционери на изкуство в България. Само от Константин Щъркелов притежава над 300 произведения. По спомените на дъщеря му Ангелина Огнянова той мечтае да създаде нещо като Третяковска галерия с картини на български художници в своята къща на улица „Раковски”.

Творбата принадлежи към жанра на официалните портрети, станали популярни в изкуството ни през 20- те години на 20. век. Те се отличават с изтъкването на ония важни образни черти и атрибути, които показват индивидуалния и обществения лик на портретувания и свидетелстват за нeговия социален статус и лични достойнства.

Портретът на Григор Василев има важно място в хронологията на изкуството на Константин Щъркелов, защото е сред малкото негови произведения, изпълнени в този жанр и с маслени бои върху платно. Известен като майстор на акварелната техника, или както е назован от Александър Божинов – „Цар на акварела”, Щъркелов показва в този портрет качества на висок индивидуален стил, близък до академичния в рисунката, но с динамична, като че ли вихрена живописна материя.

Винаги чувствал подкрепата на Григор Василев, Щъркелов рисува неговия образ с характерното за епохата романтично-символно излъчване. То е във вътрешно озарения поглед, в правилните черти на лицето, които излъчват благородната сила на интелекта, но и трагизъм, така присъщ за въздигнатите в разум и дух хора.

Пламена Димитрова

Картината е част от колекцията на СГХГ и е показвана в изложбата „Изборът 43 изкуствоведи – 43 произведения“ с Куратор Мария Василева в Софийска градска художествена галерия, 28 май – 28 август 2011 г.

Share