Река Глазне – Пирин

Този акварел от 1959 г. с размери 33 х 50 см, подписан и датиран в долния ляв ъгъл,  се намира в художествената галерия в град Смолян.

Изобразена е р. Глазене, на заден план се забелязват къщите на Банско.

Името Глазне произхожда от изчезналото българско съответствие на полското głaz, камък, къс скала, тоест „каменна река“ – както се вижда и от картината.

Share