Чарли Чаплин

Charlie Chaplin

Портрет на Чарли Чаплин, без дата, туш, 19 х 23 см., съхранява се в ЦДА – фонд 2046, опис 2, а.е. 287.

Share