„Париж – паркът Монсо”

paris watercolour by K. Shtarkelov

Картината е участвала в изложбата  „Златна колекция“  на галерия „Лоранъ“ през м. март 2017 г.

В центъра на произведението е поставена колонада в коринтски стил, а надписът в долния ляв ъгъл „Paris Monceau“ насочва конкретно към изобразеното място – това е паркът Монсо в Париж:

paris colonnade monceau

 

Интересно е да се отбележи, че същата тази колонада е изобразена през 1921 г. от Георги Велчев:

georgi velchev

Към този момент двамата художници, които по-късно ще станат близки приятели, все още не се познават. Картината се намира в художествен музей „Георги Велчев“ в град Варна.

Share