Творчество

“Изкуството – само чувството, вроденото чувство те  отнася,  пренася във  вечната  красота на природата.“