Новини

Държавна дирекция „Архиви“

archive

Държавна дирекция „Архиви“ съхранява огромен обем кореспонденция (писма, телеграми, пощенски картички) и снимки. Документите са комплектувани в ЦДА в периода 1985–1997 г. В процеса на научно-техническа обработка до 2008 г. са съставени два инвентарни описа, но тъй като част от приетите документи (четири рамкирани рисунки, няколко писма и телеграми) не са включени в тях, е създаден и Инвентарен опис № 3.

В ДА– Габрово, отдел в Регионална дирекция „Архиви“ – Велико Търново се съхранява Портрет на Рачо Тихолов – известен иконописец от Габрово, нарисуван от Константин Щъркелов през 1911 г., 12/17,5 см,  акварел, подлепен върху черен картон с размери 22,2/30,2 см, подпис на художника  в долния ляв ъгъл и с надпис „Инв. № 955“ в горния десен ъгъл.

В ДА – Смолян се съхраняват рецензии, писма, изяснения и други, относно картините от „Свиета гора“ на художника Константин Щъркелов.

В ДА – Русе във фонда на  Иван (Иваница) Ангелов Иванов (1847–1938),  първият директор на Русенския клон на Българска народна банка след Освобождението се съхранява рисунката от К. Щъркелов „Софийската катедрала“ Света Неделя“ след атентата на 15 април 1925 година.

През 2010 г. наследството на художничката Бистра Винарова, дарено от сина й – Трян Радев, постъпва в Централния държавен архив. Приети са 747 неизвестни на публиката нейни творби и повече от 90 произведения от семейната колекция, сред които и произведения на Константин Щъркелов.

Share