Новини

Художествена галерия – Русе

art gallery ruse

Художествена галерия – Русе е основана през 1933 г. по инициатива на група местни художници. Помещава се последователно в Дома на изкуствата и печата, в залите на Русенската библиотека и в дома на Драматичния театър. . През 1946 г. е променен устройственият устав на институцията, а през 1979 г. тя е преместенаспециално построената за целта сграда на на ул. “Борисова” № 39, където се помещава и към настоящия момент.Художествена галерия – Русе притежава колекции с над 2700 творби.

Във фонда си галерията разполага с една творба на Константин Щъркелов – „Врачански проход“, 1936 – акварел, хартия, 68 х 47,5 см, репродуцирана в живописния каталог на галерията. Картината постъпва през 1967 г. – откупена е от Никола Николов.

През 1955 г. за временно съхранение от НХГ в Русе е прехвърлена още една картина от К.Щъркелов – Зима – акварел, хартия, 50 х 33 см.

 

Източници:

Мария Тодорова – уредник ХГ – Русе

www.art-gallery-kazanlak.com

www.bg.wikipedia.org

Share