Новини

Колко е важно да бъдем грижовни

От всички техники, използвани в художествените произведения върху хартия, най-неустойчивата е акварелът – той изправя реставратора пред сложни, не винаги разрешими проблеми.

Когато дадено произведенията не се съхранява при подходящи условия, изпълнено е, по една или друга причини, с използването на по-нискокачесвени хартия и бои, или е рамкирано неправилно, щетите са видими, а за съжаление при акварела реставраторите са доста ограничени в приложението на по-радикални и ефикасни методи за консервация и реставрация.

Добър пример за недобро съхранение на акварел  е „Пейзаж от Пирин“, където освен общото запрашаване и пожълтяване на произведението, могат да се забележат следи от рамка, изработена вероятно от неподходящ материал (непречистена дървесна маса):

Pirin_landscape

В случая с „Лилиум“ може да се наблюдава пагубното действие на директната слънчева светлина, на която акварелът е бил изложен в продължение на дълги години:

Въпреки че изглежда сериозно повреден, след умела реставрацията, акварелът е бил приведен в следното състояние:

Разбира се, размерът и резултатът от всяка намесата зависят главно от практическия опит и познания и не на последно място от съобразителността на специалиста-реставратор.

Автор на текста: Елисавета Петрова

Използвани източникци:

Консервация и реставрация на художествени произведения върху хартия, Младост Вълкова

Share