Портрет

portrait from 1919 , signed, cabarett

Рисунка с молив, 14 х 11 см, подписана и датирана – 10.08.1919 г., с надпис „Кабърето“, частно притежание. Картината е участвала в търга „Изкуство XX ВЕК“ , организиран от аукционна къща „Виктория“ през декември 2009 г. в хотел „Шератон“, където е сменила собственика си.

Share