Църква

„Църква“ 1914 г., акварел, молив, хартия, 33,5х22,5 см., подпис в долния десен ъгъл и надпис на гърба.

Произведението е участвало в търг на картини, организиран от Аукционна къща „ЕНАКОР“ през октомври 2016 г.

Изобразена е оригиналната сграда на Първа евангелска църква, която се намира на ул. Солунска N49 в София, но във възстановен вид, тъй като при бомбардировките на 10.01. 1944 г  е била в значителна степен разрушена .

first evangelist church after bombing

Въпреки, че е осветен през 1889 г.,  над вратата на храма е изписана друга дата –  1864 г. Тя вероятно е препратка към началото на дейността на църквата, поставено по това време, когато обаче богослуженията са се водили на ул. Леге N 29  в шивашкото ателие на В.Караиванов и в домове на други вярващи.

image

 

Share