Пейзаж

Този акварел от 1915 г., 23 х 35 см,  е част от музейната сбирка на Националната Художествена Академия.

„Развитието на музейната сбирка протича с различни темпове във времето, като живописната колекция е попълвана най-последователно между 90-те години на ХIХ и 40-те години на ХХ век. При това не става дума за формално събиране на учебни работи, а за избор на творби, които се отличават с определена представителност спрямо програмните задачи и очертават наред с характеристиките на личния стил и някои от закономерностите в общото ни художествено развитие.“

Д-р Бойка Доневска

 
Share