"Когато рисувам – било пейзаж или цвете, аз чувам музика …"
About

About

„Аз познавам тия пръсти, които с вълшебство карат един сив камък да разказва своята хилядолетна легенда, една мура свенливо да признава любовната си игра със северния вятър или златните паяжини да се люлеят опиянени в простора.” Никола Вапцаров

Произведения

Новини